С ъ п р о т и в а т а

з а р е ж д а н е

18 май, 2023

МИСИЯ И ЦЕЛИ

СЪПРОТИВАТА.БГ има мисията да бъде

Територия, забранена за медийни клишета и политическа коректност – място на свободния дух и свободното слово.

Трибуна за личности, които мислят критично и говорят смело – ярки с интелект, острота на перото, присъствие и дух.

Микрофон на истината за това, че България може и си заслужава усилията, че сме тук, за да се преборим за нейното утре.

Процес – научно доказан и естествен процес на противодействие с обратен на натиска знак и поне равен нему по сила – процес на прочистване, на проветряване, на осветяване на пътя на България към нейното бъдеще, като не забравяме нейните корени, нейната сила, слава и величие.