С ъ п р о т и в а т а

з а р е ж д а н е

17 юни, 2024

НИЕ СМЕ МНОГО

Ние сме от онези 60% българи отвратени от статуквото и политически непредставени. Ние не вярваме на системата, защото тя отдавна ни е доказала, че е заета единствено да се самовъзпроизвежда, изпълнявайки всичките си човеконенавистни и антибългарски цели.

Ние мислим критично и говорим свободно. Идеалисти сме в смисъл, че не просто имаме идеи, но ги отстояваме до живот и безплатно – това ни прави най-опасният вид - не можем да бъдем купени. Ние сме имунната система на всяка общност и общество.

Ние сме моралното алиби на човека пред олтара на Непреходното. Ние сме светлинката в тъмното, фарът на брега на свободата – тази, която върви със съответното количество отговорност.

Благодарение на такива като нас, надеждата е жива. Ние сме имунната система в битката срещу заразите на настъпващите Содом и Гомор, опаковани с фльонгите на неолиберализъм, трансхуманизъм и нов световен ред.

Ние сме глътката кислород във вонята на консумеризма и един ден, след няколко века - доказателството, че всички днешни усилия са си стрували.