С ъ п р о т и в а т а

з а р е ж д а н е

Отровно зелено

Край с вятърната енергия във Франция

Според прессъобщение от Федерацията за устойчива околна среда Франция няма да издава повече разрешения за изграждане на ветрогенератори. Държавният съвет взе историческо решение на 8 март, като направи разрешенията за вятърни турбини на сушата и правилата за подновяване на вятърни паркове незаконни. Това решение ев резултат на искане, подадено от Федерацията за устойчива околна среда и още петнадесет асоциации.


Франция, Държавен съвет: Историческа отмяна на разрешенията за вятърна енергия, решаващо въздействие върху енергийното бъдеще на Франция


Според прессъобщение от Федерацията за устойчива околна среда Франция няма да издава повече разрешения за изграждане на ветрогенератори. Нека да припомним следното:
През април 2023 г. , по покана на сдружението „Човек-Природа-Живот“, секретарят на Френската федерация по устойчива околна среда, Жан-Луи Ремуит, беше на посещение в България заедно с френската писателка Сиу Берже и семейството фермери Льобешек по повод представянето на книгата „Цената на вятъра“. Тогава гостите от Франция разказаха подробно за личния си опит и за борбата си срещу близкото съжителство на хора и перки и вредите от него. У нас няма и една дума от официалните лица и институции, издаващи разрешения за вятърни паркове, за вредните въздействия на ветрогенераторите върху здравето на хората и природата. Нещо повече – те дори не научават за проектите за вятърни паркове в общините си и обичайно са подставени пред свършен факт. От почти две години сдружението „Човек-Природа-Живот“ провежда информационна кампания за вредите от ветрогенераторите, въпреки усилията на властта тази информация да не достига до българските граждани. Инфразвукът е сред най-вредните въздействия на вятърните турбини – той не различава дали си богат или беден, дали си земеделец или депутат. Нискочестотният шум, който перките произвеждат, намалява крехкостта на бетона, ускорява стареенето на материалите. Той подлудява хората, животните, птиците, прилепите... разпространявайки се на десетки километри, и ги разболява, като влияе на сърдечния ритъм , нощния сън, ендокринната, нервната и размножителната системи. У нас той дори не се измерва и не подлежи на екологична оценка. За него хората дори не са информирани, а законът предвижда едва 500 м отстояние между домовете им и високите почти 300 м вятърни чудовища. В резултат на усилията на будните българи от община Ветрино, които започнаха борбата за собствената си земя и поминък, както и на сдружението „Човек-Природа-Живот“, хората в цялата страна започнаха да се информират. В няколко общини се гласува правилото 10х за отстояние между перките и хората, което предвижда да е минимум 10 пъти височината на перката. Нискочестотният шум обаче трайно остава извън полезрението на нашите законодатели, както и последните изследвания за вредите от перките на суша и във вода.

Нашите институции са заети да работят ЗА вятърната индустрия

Ето, че във Франция, която дълго отказваше да въведе ограничения при изграждането на ветрогенератори, вече се убедиха, че нискочестотният шум разболява хората и държавната власт е взела категорично решение в полза на своите граждани. 


Ето и текстът на прессъобщението

Париж, 10 март 2024 г.– Държавният съвет взе историческо решение на 8 март, като направи разрешенията за вятърни турбини на сушата и правилата за подновяване на вятърни паркове незаконни. Това решение ев резултат на искане, подадено от Федерацията за устойчива околна среда и още петнадесет асоциации.
Държавният съвет отмени всички разпоредби относно трите последователни версии на протокола за измерване на шумовото замърсяване, предназначени за защита на здравето на местните жители. Това решение се отнася не само до разрешенията и текущите проекти, но също така може да постави под въпрос съществуващите вятърни паркове.

Последствия

Проекти в процес на разследване или одобрени, които все още не са изградени: Тези проекти трябва да бъдат подложени на пълна екологична оценка.
Съществуващи вятърни паркове: Всички вятърни паркове, изградени въз основа на вече незаконните укази, повече не трябва да имат право да работят така, както са.

Причини за анулиране

Липса на екологична оценка: Държавният съвет отбелязва, че министерските постановления за измерване на шума не са били предмет на екологична оценка, което представлява нарушение на закона.
Липса на обществено участие: Държавният съвет също подчерта, че решенията за одобряване на акустичния протокол не са били предмет на обществено участие, като по този начин са нарушени принципите на участие и прозрачност.

Реакции

Екологични асоциации: Екологичните асоциации приветстват решението на Държавния съвет, наричайки го голяма победа за опазването на околната среда, здравето на местните жители и зачитането на законите. Те посочват систематичното неспазване на тези закони от страна на публичните органи, чиято единствена цел беше да наложат инсталирането на вятърни турбини, които все повече се отхвърлят от населението, особено в селските райони.

Държава

Държавата е осъдена да плати обезщетение на асоциациите жалбоподатели.
Въздействие върху френското енергийно бъдеще:
Решението на Държавния съвет ще има решаващо въздействие върху френското енергийно бъдеще. Развитието на вятърната енергия на сушата сега се забавя, в очакване на въвеждането на нови разрешения и правила в съответствие със закона. Този ход повдига и въпроси относно жизнеспособността на настоящите проекти и бъдещето на съществуващите вятърни паркове.

Вносителите на жалбата са Френската федерация за устойчива околна среда и следните асоциации: Федерация за устойчива околна среда.
Красива околна среда в Нормандия.
Вятър от гняв! Национална федерация
Anti-Wind Federation of Vienne 
Регионален колектив от експерти и граждани за околната среда и наследството
Окситания Каталунска страна Енергии Околна среда
Алпи Прованс Кот д'Азур Околна среда
Колектив Allier Citizens
SOS Wind danger
MorVent в гняв
Федерация Попътен вятър в Touraine и Berry
Federation Stop wind turbines Hauts-de-France
Вятър на глупостта
За защита на околната среда Pays d'Ouche Echauffour

Източник 

Решение на Държавния съвет

В заключение трябва да отбележим, че тази голяма победа на французите е вдъхновяваща и е вятър в нашите платна, като само можем да се поучим от нея. Ветрогенераторите предизвикват обезлюдяване и загуба на поминък навсякъде по света, където са изграждани. Те обезценяват недвижимата собственост, разболяват живите организми, повреждат трайно почвата и нейната жизненост. От това не се интересуват нашите управляващи, които са заети да делят комисиони с чуждите инвеститори и да разпродават България. Да напомним, че на фона на масовото заграбване на българската земя, масовата експанзия на вятърни и ВЕИ проекти на чужди фондове и инвеститори в престъпна комбина с властта, нямаме друг избор, освен сами да се преборим за здравето, поминъка и земята си и дори държавата си. Борбата на будните българи от община Ветрино и по цяла България, както на сдружение "Човек-Природа-Живот" продължава и навлиза в нова фаза.
Пътят е само един – смело напред! Следете.

източници снимки: www.bostonmagazine.com, www.bostonmagazine.com, fillcashhurl.com, www.sevendaysvt.com 

 

Свързани статии

Коментари

Статията има 0 коментара

Напишете коментар

Вашите имейл и телефон няма да бъдат публикувани

За да добавяте коментари е необходимо да се впишете в системата
ВХОД