С ъ п р о т и в а т а

з а р е ж д а н е

Отровно зелено

ВАС за решението на ОбС Ветрино за разстоянието между перките и домовете на хората

През далечната 2012 г. Общинският съвет в община Ветрино на свое заседание е приел единодушно решение да не се разполагат ветрогенератори върху земеделски земи на по-малко разстояние от 1000 метра по права линия от регулацията на населеното място до имота. Единадесет години по-късно от "Добротич уинд" решиха, че това им пречи на бизнеса.

Още на 30 януари, през далечната 2012 г. Общинският съвет в община Ветрино на свое заседание е приел единодушно решение да не се разполагат ветрогенератори върху земеделски земи на по-малко разстояние от 1000 метра по права линия от регулацията на населеното място до имота. Тук трябва да отбележим, че по това време не е имало и намек за изграждането на Исторически парк и на целия проект, с който през следващите години общината се изстреля в своето развитие буквално в Космоса. Просто общинската управа още още тогава е защитавала интересите на местните жители и тяхната безопасност и здраве.

ЕДИНАДЕСЕТ ГОДИНИ ПО-КЪСНО

През лятото на 2023 година, фирма „Добротич уинд“, чрез която фондът за рискови (буквално) инвестиции CWP много иска да построи вятърен парк на територията на общината, решава да обжалва това решение и завежда дело в Административен съд Варна. Варненският съд тогава постановява, че решението на Общинския съвет е „неправилно поради нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила или необоснованост“. В закона е казано, че перките се разполагат на „не по-малко от 500 метра“ минимално разстояние от границата на регулация, т.е. от домовете на хората. Това означава, че 500 метра е фиксираното минимално отстояние, но законът не поставя максимално отстояние. Общинският съвет в община Ветрино решава да обжалва решението на Административния съд във Варна и подава касационна жалба във Върховния административен съд, като привежда редица доводи в полза на своята теза, че местната власт в лицето но Общинския съвет по закон има право да защитава интересите на гражданите и по-точно тяхната безопасност и здраве, спазвайки буквата на закона.

РЕШЕНИЕТО НА ВАС

На 23 февруари излезе решението на Върховния административен съд и е показателно, че досега фирмата „Добротич уинд“, която е сезирала Варненския административен съд, не е проглушила ушите на света, че Община Ветрино е загубила тази битка за правосъдие. Защо това е така - сега ще поясним на ясен език. Върховният административен съд, чието решение не подлежи на обжалване, е постановил, че общината трябва да се съобразява с по-висшата правна норма – Закона за енергията от възобновяеми източници, а за неуредените от него случаи – със Закона за енергетиката. Точно там е постановено минималното разстояние от 500 метра между вятърния ветрогенератор и границата на регулация и тук трябва да отбележим, че не е посочено максимално отстояние. Върховният административен съд е постановил, че има инструменти за определяне на безопасно разстояние между населените места и и общината може да заеме активна позиция това да се случи. Общината има Общ устройствен план, който предвижда разполагането на ветрогенераторите да е далеч от населените места. Ще припомним, че у нас има и друг закон – този за местното самоуправление и местната администрация, където е постановено, че Общинският съвет има право да изисква спазването на "екологичните, историческите, социалните и другите особености на населените места". Освен това общинската власт трябва да спазва и Наредба 14, която изисква проектирането и изграждането на ветрогенератори да се съобразява с "хигиената и опазването на здравето и на околната среда и водите".

КАЗАНО С ПРОСТИ ДУМИ

Общинската власт има право да пази здравето и безопасността на своите жители и законът й позволява това. Въпреки, че не е отменил решението на Варненския административен съд, върховната инстанция е пояснила в решението си това право на Общинския съвет във Ветрино. В съдебната практика този подход е отдавна известен с понятието obiter dictum, с който Съдът пояснява своето правно становище.

„Действително, както се твърди в касационната жалба, тази норма не забранява определянето на по-голямо разстояние, на което да се постави вятърния генератор, но то следва да се определи съобразно всеки конкретен случай, съобразно характеристиките му."

В заключение трябва да припомним, че до този правен казус се стигна само и единствено, защото местните жители от община Ветрино активно участват в живота на своята община. Те узнаха навреме за плановете на фирмата „Добротич уинд“ и фонда CWP да строи огромен вятърен парк на територията на общината, пренебрегвайки интересите на местната общност и пътя на развитие на общината. Вече две години те се борят с този антибългарски проект. Само защото жителите бяха организирани и активни граждани, те успяха да спрат изграждането на вятърния парк в община Ветрино. Тяхната битка не е приключила – напротив. Винаги ще има някой, който е готов да печели на гърба на общото благо и на общия интерес. Затова с всеки изминал ден хората на Ветрино работят все по-усърдно за своето добруване, учат и се усъвършенстват. Това е задача за цял живот – достоен и добър живот, какъвто всеки българин заслужава.

Вижте снимката тук

 

Свързани статии

Коментари

Статията има 0 коментара

Напишете коментар

Вашите имейл и телефон няма да бъдат публикувани

За да добавяте коментари е необходимо да се впишете в системата
ВХОД