С ъ п р о т и в а т а

з а р е ж д а н е

Отровно зелено

"Добротич уинд" - инвеститор за 1 милиард с 1 служител

Амбициозният проект за вятърен парк на компанията „Добротич уинд“ на стойност 1 милиард и 200 милиона лева предполага крепко финансово здраве, добра кредитна история, опит в изграждането на подобни обекти, наличие на собствена или наета техника, технология и ноу-хау, специалисти и обучения на такива, както и поне един доволен клиент, който да свидетелства за опита и качеството на работа на компанията, плюс референции от банки.

Амбициозният проект за вятърен парк на компанията „Добротич уинд“ на стойност 1 милиард и 200 милиона лева предполага крепко финансово здраве, добра кредитна история, опит в изграждането на подобни обекти, наличие на собствена или наета техника, технология и ноу-хау, специалисти и обучения на такива, както и поне един доволен клиент, който да свидетелства за опита и качеството на работа на компанията, плюс референции от банки. И всичко това е необходимо, но не достатъчно условие, за да допуснем дори и на теория, че компанията би могла да извърши подобен строеж.

ДАЛИ ТОВА Е ТАКА С ФИРМАТА „ДОБРОТИЧ УИНД“?

НЕКА ХВЪРЛИМ ПОГЛЕД КЪМ ФИНАСОВОТО Й СЪСТОЯНИЕ.

На 14 юли 2009 г. Катина Йорданова регистрира компанията „Добротич уинд“ на чужд адрес и с чужди пари с предмет на дейност „Производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници; покупка, продажба и замяна на недвижими имоти; извършване на всякакви действия, свързани с промяна на предназначението на недвижими имоти, проектиране, строителство и други съпътстващи дейности; отдаване под наем и управление на недвижими имоти; всяка друга търговска и/или инвестиционна дейност, незабранена със закон...”

Малко след това тя поръчва скъпо проучване, отново с чужди пари, на варненската фирма „Инеа консултинг“ - консултантска фирма по възобновяеми енергийни проекти с централен офис във Варна, и представители в Австрия, Германия, Англия, Италия, Франция, Холандия, САЩ, Канада, ОАЕ и други страни. Според собствения сайт на компанията „Инеа консултинг“ е:“уважавана консултантска фирма по възобновяеми енергийни източници относно гореспоменатите страни, благодарение на широката си мрежа от контакти, наличен опит и задълбочени познания на местните пазари, както и на икономическата, финансова и политическа обстановка. Ние ще Ви помогнем и подкрепим в процеса на управление и минимизиране на рисковете, свързани с възобновяеми енергийни проекти, като се започне от най-ранните етапи на проекта и се продължи през фазата на развитие, включително въвеждането в експлоатация, сливане и придобиване и оперативно управление... Инея Консултинг ЕООД е фирма, която иска да бъде повече от Ваш консултант. Ние искаме да бъдем Ваш доверен съветник във ежедневната фирмена дейност, оценка на възможности и проблеми.“ (източник: https://ineaconsulting.eu/bg/)

ПРЕДМЕТЪТ НА ПОРЪЧАНОТО ПРОУЧВАНЕ ГЛАСИ: „ Концепция и план за развитие на един от най-големите проекти за ветро-енергийни паркове в България с 84 MW предвидена мощност в с. Добротич, общ. Вълчи Дол, област Варна. Проектирането включва оптимален дизайн и концепция на ветро-енергийния парк, доклад за вятъра съвместно с Ecofys International B.V. - Холандия. Разработка на подробен бизнес план, финансов модел и анализ на риска. Проучване на цената, ползите и възможностите за субсидии по линия на ЕС. Кандидатстване за кредит на стойност 87,5 млн. EUR от ЕБВР. Оценка на спестяванията по линия на енергийна ефективност.“

(източник: https://ineaconsulting.eu/bg/referencii)

Както вече стана ясно, това проучване дори не е платено със собствени пари на фирмата. Тя дори е регистрирана на адреса на дружеството, от което Катина Йорданова – първоначалната собственичка на „Добротич уинд“, е отстранена от оперативно управление заради злоупотреби.

ЗА 14 ГОДИНИ ФИРМАТА НЕ САМО, ЧЕ НЯМА НИЩО ПОСТРОЕНО, НО НЯМА И ДВЕ ТУХЛИ, ПОСТАВЕНИ ЕДНА ВЪРХУ ДРУГА

Според официални данни на НОИ, през цялото си съществуване в правния мир от 2009 г. до днес, дружеството „Добротич уинд“ е имало само един служител. Публично достъпни са отчетите за приходите и разходите на дружеството и те са тъжни – през 2022 година няма нито лев приход, но пък е отчетена загуба в размер на 181 хил. Лева, толкова са и отчетените разходи. За предходната 2021 г. наличните парични средства на „Добротич уинд“ АД, са били едва 11 хиляди лева. За периода 2009-2017 г. същото това дружество не е реализирало нито един лев приход, а за 2018 и 2019 г. е декларирало, че не е осъществявало дейност! Затова пък е платило с чужди пари скъпо проучване за изграждане на вятърен парк на стойност 87,5 млн. През последните 14 години дружеството многократно променя собствениците си и предмета си на дейност. Неизменен остава единствено фактът, че през целия период на съществуване „Добротич уинд“ има един – единствен служител.

От „Добротич уинд“ непрекъснато изтъкват участието на фонда CWP Europe, регистриран в Люксембург, който притежава 70% дял от дружеството, но представители на „Добротич уинд“ АД са местни лица. Въпреки изтъкваните тесни връзки, от протоколите от общите събрания на дружеството става ясно, че представляващия на CWP EUROPE / СИ ДАБЪЛ Ю ПИ ЮРЪП не е присъствал на нито едно общо събрание. Очевидно е, че има нещо друго, което е планирано да се случва и че дружеството „Добротич уинд“ АД е създадено с някаква друга конкретна цел.

Смяната на собствеността говори, че това не е дружество, което е създадено за този проект, а дружество, което търси сделката от много отдавна. То е проявило инвестиционен интерес в община Ветрино, но не го е реализирало, защото е изчезнала възможността за европейско финансиране и субсидии. И когато се променя икономическата обстановка в света - дружеството спира дейност! Това взривява всякакви приказки за социални придобивки и подобрения на живота в населените места, защото разходите за тях биха изяли печалбата на фирмата. Ето защо всичко, което подаръчета и всичко , което ще предложи „инвеститорът“ е строго премерено и отчислено като неизбежен разход, но с определен лимит, иначе няма да има смисъл цялото упражнение.

Приказките за социални програми, за подобряване на живота, за работни места, са кьорфишеци за наивници. Идете в Суворово и попитайте дали им е станал по-евтин токът след инсталирането на перките. Попитайте земеделците с имоти до турбините дали са им паднали добивите. Попитайте жителите не само в Суворово, но и във Вълчи дол, дали чуват перките, особено нощем и с какво се е подобрил животът им през последните 10 години.

„Добротич уинд“ няма за цел да създава стойност в една община – тя е създадена да се възползва от икономическата обстановка. Тази фирма е антипод на бизнес еко-системата около Исторически парк. И проектът, и бизнесите, свързани с него, устояват и продължават да оперират преди, по време, след и независимо от атаките на медиите Капитал, Ковид, войната и почти спрялата икономика. Никой от тези български предприемачи не замразява дейност, а продължава да се бори, да създава стойност и да подобрява живота в общината ... Елементарното сравнение между „Добротич уинд“ и Исторически парк е тъжно за Катина и за фонда - и двете са частна иницатива, но имат коренно различен модел, мисия и начин на мислене и действие. Фирменото досие на „Добротич уинд“ не се връзва с красивите приказки за подобряване на живота - да е чисто, приятно и социално, с факта, че фирмата направо спира дейност, когато няма изгода и печалба.

Фактите, цитирани по-горе в подкрепа на направените изводи, както и конкретните цифри може да намерите на слединя адрес: https://finansi.bg/dobrotich-uind

Вижте и становището на експерт- счетоводител за финансовот състояние на фирмата „Добротич уинд“.

Иван Драганов
Вижте още статии на автора
Авторът е разследващ журналист на свободна практика и следи развитието на проекта за вятърен парк на CWP/Добротич уинд във Варненско.

Свързани статии

Коментари

Статията има 0 коментара

Напишете коментар

Вашите имейл и телефон няма да бъдат публикувани

За да добавяте коментари е необходимо да се впишете в системата
ВХОД